5 sposobów na zwiększenie szansy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dłużnik do ogłoszenia upadłości powinien zacząć się przygotować zanim jeszcze rozpocznie pracę nad wnioskiem. Na przykład, jeżeli wie, że jego sytuacja finansowa jest zła i jedyną szansą na wyjście z długów będzie właśnie ogłoszenie upadłości. W takim przypadku powinien pamiętać o kilku elementach, które zwiększą jego szanse na pozytywne rozpatrzenie składanego wniosku przez Sąd.

 

Informuj wierzycieli o problemach w regulowaniu wierzytelności

Jeżeli zadłużony konsument ma zobowiązania finansowe wobec wierzycieli i wie, że w ciągu następnych kilku miesięcy lub tygodniu straci źródło dochodu (np. cięcia etatów lub zakończenie umowy o pracę), to powinien z wyprzedzeniem poinformować np. bank o tym fakcie. Ważne jest jednak, aby zrobił to w taki sposób, by mógł udokumentować to przed sądem, np. za pomocą wiadomości email lub listu poleconego.

 

Wywiązuj się z ugody zawartej z wierzycielami

Zdarza się, że jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnikowi udaje się zawrzeć ugodę z wierzycielami. Może to być wydłużenie czasu spłacania zobowiązań finansowych i obniżenie miesięcznych rat do minimum. Wówczas bardzo ważne jest, aby wywiązywać się z zawartej ugody. Jeżeli zostanie to odpowiednio udokumentowane we wniosku o ogłoszenie upadłości, to sąd będzie ten fakt rozpatrywał na korzyść dłużnika.

 

Wykaż się działaniem pozwalającym wyjść ze stanu zadłużenia

Brak płynności finansowej i problemy z regularnym spłacaniem zaciągniętych zobowiązań, może przydarzyć się każdemu. Ważne jednak czy staramy się podejmować działania zmierzające do wyjścia ze stanu zadłużenia. Sąd rozpatrując wniosek będzie sprawdzał czy dłużnik starał się podjąć działania pozwalające chociaż w minimalny sposób zniwelować jego zadłużenie. Pozytywne dla dłużnika będzie nawet zarejestrowanie się jako bezrobotny w Urzędzie Pracy, aby uzyskać zasiłek i zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy.

 

Nie pogłębiaj stanu swojej niewypłacalności

Wielu dłużnikom wydaje się, że ich trudna sytuacja finansowa jest jedynie przejściowa i zaraz sobie z nią poradzą. Dlatego zaciągają kolejne kredyty, aby spłacić poprzednie wierzytelności. Niestety jest to najprostsza droga do wpadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia, z której bardzo trudno będzie wyjść. A na dodatek należy to odnotować w składanym wniosku o ogłoszenie upadłości, a to z kolei będzie stawiało dłużnika w negatywnym świetle.

 

Nie wyprzedawaj swojego majątku

O ile wyprzedawanie majątku odbywające się w celu spłaty wierzytelności może być uznawane na plus, to już pozbywanie się go za zaniżoną kwotę, tylko po to, aby nie wszedł on do masy upadłości, będzie z całą pewnością negatywnie rozpatrywane przez sąd.