Biuro Informacji Gospodarczej vs Upadłość Konsumencka

Biuro Informacji Gospodarczej – czemu służy?

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Czasem przechowuje również pozytywne informacje o spłacie zobowiązań, które mogą później pomóc w uzyskaniu kredytu. W  Polsce istnieje kilka Biur Informacji Gospodarczej, m.in. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG. Instytucje te nie współpracują ze sobą, działają na zasadzie konkurencji.

Działalność BIG InfoMonitor

Przyjrzyjmy się bliżej jednej z takich instytucji. BIG InfoMonitor, poza wspomnianą już wcześniej działalnością podstawową,  prowadzi również Rejestr Dłużników. Umożliwia też dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki (jak informuje na swojej stronie: średnio co 2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu).

BIG InfoMonitor zajmuje się również aktywnością edukacyjną poprzez obecność na różnych portalach, wydawanie publikacji Raport InfoDług oraz Raport BIG, organizowanie wykładów na uczelniach oraz wspieranie młodych sportowców. BIG InfoMonitor stworzył także program Firma Wiarygodna Finansowo, który jest przeznaczony dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców kierujących się w biznesie zasadami fair play. Buduje on wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami, a także skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów.