Dochody vs. Upadłość konsumencka

Dochód według definicji

Definicje mówią, że są to wszystkie wpływy o charakterze majątkowym, które dany podmiot uzyskuje w określonym czasie; lub: że to nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętymi w roku podatkowym.

Dochód a złożenie wniosku o upadłość

Dochody są ważne w ogóle, ale w kontekście ogłoszenia upadłości konsumenckiej tym bardziej zyskują na znaczeniu. Przejrzystość i jasność w tej kwestii jest jednym z podstawowych warunków uzyskania oddłużenia. Niekiedy osoby ubiegające się o upadłość konsumencką sądzą, że do upadłości lepiej przystąpić z niższymi dochodami niż w rzeczywistości posiadają, w związku z czym starają się ukryć swoje zarobki. Jest to wielki błąd, który poskutkuje oddaleniem wniosku o upadłość. W takim przypadku kolejna szansa na upadłość będzie możliwa dopiero po dziesięciu latach. Nie warto więc ryzykować. Dla uzyskania upadłości konsumenckiej ważny jest stan niewypłacalności, a nie to, ile dłużnik zarabia.

Dochód po ogłoszeniu upadłości

Już po ogłoszeniu upadłości trzeba być przygotowanym na to, że syndyk może zająć wynagrodzenie za pracę. Część dochodów upadłego wchodzi do masy upadłości i służy zaspokojeniu wierzycieli. Jeżeli dłużnik w ogóle nie posiada majątku to odstępuje się od sporządzenia planu spłat, ponieważ tak nie zostały wykonane. W takiej sytuacji sąd umarza zobowiązania. W tym czasie zwiększenie dochodów nie skutkuje zwiększeniem comiesięcznych rat w ramach planu spłaty i upadły nie musi się obawiać zajęcia wynagrodzenia przez komornika czy syndyka – pod warunkiem jednak, że terminowo reguluje swoje płatności.