Jaką rolę w upadłości konsumenckiej pełni doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego zaczął funkcjonować na rynku pracy na skutek wejścia w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Mianem doradcy restrukturyzacyjnego mogą posługiwać się tylko te osoby, które uzyskały stosowną licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Jest ona swoistym potwierdzeniem określonych przez ustawę kompetencji oraz wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz podatkowego, a także z zakresu takich dziedzin jak finanse, ekonomia czy zarządzanie.

Osoba z licencją doradcy restrukturyzacyjnego może pełnić różne funkcje, w tym m.in. syndyka w postępowaniu upadłościowym, zarządcy w postępowaniu sanacyjnym czy nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

W praktyce zawód doradcy restrukturyzacyjnego to uregulowanie i skomercjalizowanie funkcjonującego do tej pory zawodu syndyka. Po nowelizacji ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego, czyli po 2016 r., osoby pełniące rolę syndyków uzyskali licencje doradców restrukturyzacyjnych przez co mogą oferować swoje usługi w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą już pełnić funkcji syndyka. Jeżeli sąd powoła ich do pełnienia tej roli, to w dalszym ciągu mogą wykonywać obowiązki określone dla syndyków.

Na czym polega praca doradcy restrukturyzacyjnego?

Podstawową rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest podejmowanie takich działań, dzięki którym niewypłacalny dłużnik uniknie ogłoszenia upadłości. Wiąże się to z udzielaniem przez doradcę restrukturyzacyjnego porad oraz sporządzaniu opinii prawnych na gruncie prawa upadłościowego czy restrukturyzacyjnego. Doradca będzie także reprezentował dłużnika przed sądem w sprawach upadłościowych – bez względu na to czy będzie to upadłość konsumencka, przedsiębiorcy czy sprawy związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Poza tym, doradca jest uprawniony do doradztwa m.in. w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań prawnych wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych; postępowania upadłościowego, czy w kontekście doboru odpowiednich rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.