Jaką rolę w upadłości konsumenckiej pełni sędzia-komisarz?

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika przeszedł pozytywną weryfikację, to w dalszej części postępowania upadłościowego będzie on miał kontakt z sędzią-komisarzem. Odpowiada on za właściwe postępowanie upadłościowe, czyli drugi etap postępowania upadłościowego, następujący po ogłoszeniu upadłości przez sąd upadłościowy.

Warto mieć na uwadze, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydaje sąd upadłościowy w składzie jednoosobowym. Oznacz to, że sędzia, który zasiadał w tym składzie i wydal przedmiotowe orzeczenie jest wyznaczany do pełnienia funkcji sędziego-komisarza.

 

Jaka jest różnica pomiędzy sądem upadłościowym, a sędzią-komisarzem?

Sąd upadłościowy wydaje orzeczenia o znacznie wyższej randze, takie jak postanowienie o ogłoszeniu upadłości, postanowienie o ustaleniu, wykonaniu bądź uchyleniu planu spłaty, postanowienie o umorzeniu zobowiązań czy o umorzeniu postępowania, postanowienie o odwołaniu syndyka itd. Natomiast, sędzia-komisarz natomiast odpowiedzialny jest za wydawanie decyzji o bardziej technicznym charakterze, które wpływają na sprawność przebiegu całego postępowania.

Sędzia-komisarz wyznaczany jest przez sąd po pozytywnym zakończeniu postępowania upadłościowego i pełni swoją funkcję przez cały pozostały czas trwania postępowania upadłościowego.

Sędzia-komisarz wykonuje swe obowiązki w ramach trzech rodzajów czynności:

  • kierowanie tokiem postępowania;
  • sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy;
  • pośrednie sprawowanie zarządu masą upadłości poprzez wskazywanie czynności, których syndyk, nadzorca albo zarządca nie może wykonywać samodzielnie.